Bras DESSUS BRAS DESSOUS

7 à la Une.JPG
Wie zijn we?

De VZW Bras Dessus, Bras Dessous werd in 2015 opgericht en streeft naar een meer “humane” wereld waar de samenleving ouderen actief houdt door hen de middelen te geven om zich te engageren en te ontwikkelen.

Het project is aanwezig in de gemeenten Vorst, Ukkel en sinds september 2019 in de Peterbos wijk in Anderlecht en heeft tot doel het isolement van de ouderen te verminderen en hen de mogelijkheid te geven hun plaats in de maatschappij terug te winnen door de oprichting van  een netwerk van ondersteunende buren

 

Eenzaamheid en sociaal isolement treffen één op de vijf mensen ouder dan 65 jaar in België en heeft een directe impact op hun gezondheid en hun levenskwaliteit. 

Door de solidariteit tussen de generaties wordt een intergenerationeel en multicultureel netwerk gecreëerd.  “Bras Dessus, Bras Dessous” heeft als doelstelling het bevorderen van het welzijn en de ontwikkeling van senioren door de cyclus van eenzaamheid en het isolement te doorbreken. Concreet betekent dit dat vrijwillige buren (de zogenaamde "buren") tijd besteden aan geïsoleerde senioren (de zogenaamde "geburen"), afhankelijk van de beschikbaarheid en behoeften van elkeen.

Het project sluit aan bij het complementaire karakter van het werk van de thuiswerkers.

Dit netwerk, dat samengesteld is uit verschillende lokale actoren (vrijwilligers, verenigingen, instellingen), heeft tot doel:

  • Het isolement en de eenzaamheid van senioren te verminderen en hen de kans terug te geven om deel te nemen aan de samenleving.

  • Het versterken van de dynamiek in hun omgeving

  • Het ontwikkelen van een intergenerationeel en multicultureel weefsel dat uitwisseling en deelname aanmoedigt.

©Koen Broos

Adres

 

 

27, rue des glands

1190 Forest

Contact

 

Tel: 0486/76.62.89

info@brasdessusbrasdessous.be

Schrijf je in en ontvang onze nieuwsbrief

Commune Uccle Logo.jpg
Partenamut.png
Logo_PFDP_Vertical_Baseline_Posi_Rouge_R
Vivre Ensemble.jpg