Sensibilisering

Signaleren en getuigen over het isolement van de senioren : ook dat is een sociale missie van Bras dessus Bras dessous en daarbij de solidariteit tussen de generaties promoten.

Om de buurt te sensibiliseren rond de kwestie van isolement bij ouderen ontmoet Bras dessus Bras dessous jonge en minder jonge burgers door zich te installeren gedurende een bepaalde tijd in de openbare ruimte. Het luik ‘sensibiliseren’ laat ons ook toe om nieuwe inwoners te ontmoeten die, als ze willen, kunnen deelnemen aan collectieve of individuele activiteiten van het project.

  De operatie ‘eenvoudig als een bloem’  

Tijdens de internationale dag van de ouderen op 1 oktober.

Vrijwilligers van het ondersteuningsnetwerk Buurt Pensioen-Pens(i)ons Quartier en Bras dessus Bras dessous lopen de straten, de pleinen, de markten, de verschillende Brusselse gemeenten af om een bloem te geven aan voorbijgangers die het op hun beurt aanbieden aan een bejaard persoon die eenzaam is. Op die manier zijn er duizenden bloemen verspreid aan ouderen in de ochtend van 1 oktober.

  Het ‘caravan’ project  

Met behulp van een mobiel dispositief (een caravan, tafels, stoelen en parasols) treedt de ploeg van Bras dessus Bras dessous in ontmoeting met bewoners.

De bezetting van de openbare ruimte beoogt de sensibilisering van de buurt voor het isolement van bepaalde bejaarden maar ook het ontmoeten van zwakke bejaarden die de nood uitdrukken om de sociale banden aan te halen.

Deze benadering ‘om te gaan naar’ personen laat toe om de instituties te verlaten en te gaan naar plaatsen waar geleefd en gesocialiseerd wordt.

Veel contacten vonden plaats in deze periode, waarbij die jongere en minder jongere personen van allerlei culturele en socio-economische achtergrond, bereikt werden. Buren hebben zich dankzij de karavanen bij het project aangesloten.

ADRESSEN

HOOFDKANTOOR

27, Eikelstraat

1190 Vorst

KANTOOR

14, Hoogte 100 plein

1190 Vorst

CONTACT

Schrijf je in en ontvang onze nieuwsbrief

Tel : 0486/76.62.89

info@brasdessusbrasdessous.be

Bedrijfsnummer : 0643606183

Cocom.jpg
Cocof.jpg
Commune Forest.jpg
CQ Wiels.jpg
Commune Uccle.jpg
Commune Anderlecht.jpg
CQdurables.jpg
CQ Peterbos.jpg
Fonds 4S.jpg
Partenamut.jpg
PFP_NEW.jpg
FRB.jpg
Crelan.jpg
Soroptimist.jpg
Rotary.jpg
Cera.jpg
Le bien vieillir.jpg
Candriam.jpg