het project

“Bras Dessus, Bras Dessous” werd door Céline Rémy opgericht. De jonge vrouw, economiste van opleiding, komt uit het kleine dorpje Dailly, vlakbij Couvin, waar wederzijdse hulp en steun deel uitmaken van de samenleving.

Na meer dan 15 jaar met cijfers te jongleren bij Artsen zonder Grenzen, het Brugmanziekenhuis en Alter Agency, voelt deze Vorstenares van adoptie de behoefte om zich in een meer humaan en maatschappelijk project te investeren.

 

Het zijn persoonlijke familie-ervaringen die haar bewust maken van de problemen die gepaard gaan met ouder worden en het isolement van de ouderen. Stelt zich dan de vraag: hoe kun je gelukkig blijven als je ouder wordt?

 

 In 2015 besloot de jonge veertiger om de kwestie te onderzoeken en zich te wijden aan de uitvoering van een "oplossingsproject". Na een intensieve ondersteuning door Crédal maakt ze een inventaris op van wat er in Brussel rond de problematiek van de vergrijzing bestaat, ontmoet ze professionals die in rusthuizen, in de thuiszorg, in de diensten voor thuiszorg, in de vrijetijdsbesteding, enz. actief zijn.

Ze stelt twee dingen vast: de dienstverlening van de vele professionals in het veld laat vaak weinig tijd over voor informele uitwisselingen. En projecten die een meer informele dienstverlening mogelijk maken, zijn over het algemeen gericht op verpleeghuisbewoners, waarbij slechts weinigen de mogelijkheid hebben om geïsoleerde mensen thuis te bereiken.

 

Céline Remy is nauw betrokken bij de dynamiek van het nabuurschap, die gebaseerd is op uitwisseling en delen, en het is dan ook "natuurlijk" dat Céline Remy een netwerk van ondersteunende buren overweegt om een antwoord te bieden aan de kwestie. De doelstellingen van “Bras Dessus, Bras Dessous” en haar solidariteitsnetwerk zijn tweeledig: het doorbreken van de eenzaamheid van ouderen en het (her)creëren van buurtbanden.

 

 

Door deel te nemen aan het “Bras Dessus, Bras Dessous” project, help je mee om één van de grote uitdagingen van onze samenleving voor de komende jaren aan te gaan.

Adres

 

 

27, rue des glands

1190 Forest

Contact

 

Tel: 0486/76.62.89

info@brasdessusbrasdessous.be

Schrijf je in en ontvang onze nieuwsbrief

Commune Uccle Logo.jpg
Partenamut.png
Logo_PFDP_Vertical_Baseline_Posi_Rouge_R
Vivre Ensemble.jpg